Yi-ming 實體店:

50A, Tung Street, Sheung Wan, Hong Kong
香港上環東街50號A舖

電話: +(852) 3111-2268
傳真: +(852) 3007-4802

電郵: info@yi-ming.asia

臉書: Yi-ming

Instagram: yimingoriental