Yi-ming Shop:

50A, Tung Street, Sheung Wan, Hong Kong (Entrance on Tai Ping Shan Street)

香港上環東街50號A舖 (太平山街入口) 

Tel: +(852) 3111-2268

Fax: +(852) 3007-4802

Email: info@yi-ming.asia

Facebook: Yi-ming

Instagram: yimingoriental